CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nitrifierande biofilmer för biologisk kväverening i avloppsreningsverk

Malte Hermansson ; Fred Sörensson ; Per-Erik Lindgren ; Ann Mattsson ; Torsten Wik (Institutionen för signaler och system)
Stockholm : Svenskt Vatten AB, 2006. - 38 s.
[Rapport]

Biological nitrogen removal is implemented in Swedish wastewater treatment plants, often using biofilm processes for nitrification. Using DNA based methods we analyzed population dynamics and activity of nitrifying biofilms, and have tested different running strategies in a pilot plant with controlled ammonium concentrations.

Nyckelord: Nitrifikation, kväverening, biofilmer, bakterier


VA-forsks rapportserie 2006:18Denna post skapades 2008-01-09. Senast ändrad 2008-01-29.
CPL Pubid: 65101

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för cell- och molekylärbiologi (1994-2011)
Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Cell- och molekylärbiologi
Ekologi
Kemiska processer
Biokemisk och bioteknisk processteknik

Chalmers infrastruktur