CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On advanced fluid modelling of drift wave turbulence

Jan Weiland (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori) ; A. Zagorodny ; V. Zasenko
arXive Vol. 0706 (2007), p. 2284.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-09.
CPL Pubid: 65050

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori (2005-2010)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur