CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transmission experiments using 1.3 µm single mode InGaAs VCSELs

Emma Söderberg (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Johan S. Gustavsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Modh (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Nanotekniklaboratoriet) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Z Zhang ; J Berggren ; M Hammar
CLEO-Europe, Munich, Germany, June 2007 (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-01-09. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 65042