CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Positive and negative feedback in consequential life cycle assessment

Björn A. Sandén (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Magnus Karlström (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Journal of cleaner production Vol. 15 (2007), p. 1469-1481.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Fuel cell; Life-cycle assessment; Consequential; Experience curve; Climate changeDenna post skapades 2008-01-09. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 65037

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur