CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High temperature dynamics, high speed modulation, and transmission experiments using 1.3 µm InGaAs single mode VCSELs

Emma Söderberg (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Johan S. Gustavsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Modh (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Nanotekniklaboratoriet) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Z Zhang ; J Berggren ; M Hammar
IEEE Journal of Lightwave Technology Vol. 25 (2007), p. 2791.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-09. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 65035