CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Quantitative feedback theory used on a tank reactor model

Veronica Olesen (Institutionen för signaler och system) ; Claes Breitholtz (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; Torsten Wik (Institutionen för signaler och system)
Proceedings 14th Nordic Process Control Workshop p. 36-37. (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-01-09.
CPL Pubid: 65009

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)
Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Kemiteknik
Kemiska processer

Chalmers infrastruktur