CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Improvement of structural and optical quality of metamorphic InGaAs/InAlGaAs quantum wells by Be-doping

Ivar Tångring (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Mahdad Sadeghi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Nanotekniklaboratoriet) ; Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Zonghe Lai (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Nanotekniklaboratoriet) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
14th European Molecular Beam Epitaxy Workshop, Sierra Nevada, Spain, 2007. (2007)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2008-01-09. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 65001