CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Physics and Chemistry of Circumstellar Envelopes of S Stars on the AGB

S. Ramstedt ; F.L. Schöier ; Hans Olofsson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi)
Proceedings of " Why galaxies care about stars: their importance as actors and probes", eds. F. Kerschbaum, C. Charbonnel and R.F. Wing, Vienna, August 2006, ASP Conference Series Vol. 378 (2007), p. 335-336.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-01-09. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 64970

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur