CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Carbon nanotube/cellulose/melamine-formaldehyde composites

Liliana Licea-Jiménez (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; P-Y Henrio ; A Lund ; Sergio Alfonso Pérez-García (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik) ; Lars Nyborg (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik) ; Rodney Rychwalski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Carbon Nano Tube (CNT)-Polymer Composites Int. Conference 2005, Technical Univ. Hamburg-Harburg, Sept. 4-7 2005, Germany (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2010-09-06.
CPL Pubid: 6495

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)
Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur