CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nordic Polymer Days 2005 Book of Abstracts

Rodney Rychwalski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
(2005)
[Bok, med redaktör]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 6493

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur