CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Anyone speak Swedish? Tolerance for language shifting in graphical multi-user virtual environmnets

Ann-Sofie Axelsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle) ; Åsa Abelin ; Ralph Schroeder
B. Danet & S. Herring (Eds.), The multilingual Internet: Language, culture and communication online p. 362–381. (2007)
[Kapitel]

Nyckelord: multilingual internet, code switchingDenna post skapades 2008-01-08. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 64919

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)
Institutionen för lingvistik (1954-2008)

Ämnesområden

Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
Lingvistik

Chalmers infrastruktur