CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Influence of Network Density and Physics of Crosslinked Polyethylene on Water Treeing

Susanne Nilsson (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Thomas Hjertberg (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Anna Lundgren (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Annika Smedberg
ICSD '07. IEEE International Conference on Solid Dielectrics, 2007 p. 223 - 226. (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-01-08. Senast ändrad 2015-05-07.
CPL Pubid: 64904

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Polymerkemi
Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur