CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Photorefractive polymer composites for the IR region based on carbon nanotubes

Anatoly Vannikov ; Rodney Rychwalski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; A Grishina ; L. Ya. Pereshivko ; T. V. Krivenko ; V. V. Savelev ; V. I. Zolotrarevskii
Optics and Spectroscopy (0030-400X). Vol. 99 (2005), 4, p. pp.643-648.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-20. Senast ändrad 2013-05-08.
CPL Pubid: 6488

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur