CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Infrared photorefractive composites based on polyimide and J-aggregates of cyanine dye

Anatoly Vannikov ; A Grishina ; L Pereshivko ; T Krivenko ; V Savelyev ; Rodney Rychwalski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Journal of Nonlinear Optical Physics and Materials Vol. 14 (2005), 3, p. 439-447.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 6487

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur