CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An iron carbonyl approach to the influenza neuraminidase inhibitor oseltamivir

Karen M. Bromfield (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi) ; H. Graden ; D. P. Hagberg ; T. Olsson ; Nina Kann (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi)
Chemical Communications (1359-7345). 30, p. 3183-3185. (2007)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

A novel synthetic route towards oseltamivir, an influenza neuraminidase inhibitor, has been achieved employing a cationic iron carbonyl complex, providing an alternate pathway with the potential to access diverse analogues.Denna post skapades 2008-01-08. Senast ändrad 2010-06-14.
CPL Pubid: 64845

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi (2006-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur