CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Coordinate transformations and implementation details for a new vehicle motion model

Joakim Gunnarsson (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Lennart Svensson (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2007.
[Rapport]


Denna post skapades 2008-01-08. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 64839

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Signalbehandling

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

R - Department of Signals and Systems, Chalmers University of Technology R0014/2007