CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A framework for integrated supervisory and logic control framework

Knut Åkesson (Institutionen för signaler och system, Automation) ; Markus Sköldstam (Institutionen för signaler och system, Automation)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2007.
[Rapport]


Denna post skapades 2008-01-08.
CPL Pubid: 64827