CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Supervisory control applied to automata extended with variables

Markus Sköldstam (Institutionen för signaler och system, Automation) ; Knut Åkesson (Institutionen för signaler och system, Automation) ; Martin Fabian (Institutionen för signaler och system, Automation)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2007.
[Rapport]


Denna post skapades 2008-01-08. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 64825