CPL - Chalmers Publication Library

Supervisory control applied to automata extended with variables

Författare och institution:
Markus Sköldstam (Institutionen för signaler och system, Automation); Knut Åkesson (Institutionen för signaler och system, Automation); Martin Fabian (Institutionen för signaler och system, Automation)
Serie:
R - Department of Signals and Systems, Chalmers University of Technology, ISSN 1403-266x; nr R003/2007
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Medieteknik ->
Information Technology
Postens nummer:
64825
Posten skapad:
2008-01-08 14:47

Visa i Endnote-format