CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electron and energy transfer in donor-acceptor systems with conjugated molecular bridges

Bo Albinsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Mattias P. Eng (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Karin Pettersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Mikael Winters (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Physical Chemistry Chemical Physics (1463-9076). Vol. 9 (2007), 44, p. 5847-5864.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-08. Senast ändrad 2010-10-21.
CPL Pubid: 64815

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur