CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rock grouting. Current competence and development for the final repository

Gunnar Gustafson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Ann Emmelin ; Martin Brantberger ; Magnus Eriksson ; Håkan Stille
Stockholm : Svensk kärnbränslehantering AB, 2007.
[Rapport]

SKB Rapport R-07-30. A pdf version of this document can be downloaded from www.skb.seDenna post skapades 2008-01-08.
CPL Pubid: 64807

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur