CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bärighet på väg - via förbättrad packning - fullskaleförsök med lättklinker och lera som undergrund

Helene Kennedy (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Bo Johansson
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2007.
[Rapport]


Denna post skapades 2008-01-08.
CPL Pubid: 64795