CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bärighet på väg - via förbättrad packning - fullskaleförsök med lättklinker och lera som undergrund

Helene Kennedy (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Bo Johansson
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2007.
[Rapport]


Denna post skapades 2008-01-08.
CPL Pubid: 64795

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology 2007:7