CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Chemistry in luminous AGN and starburst galaxies

Susanne Aalto (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik)
Astrophysics & Space Science DOI: 10.1007/s10509-007-9643-0, p. 397. (2007)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-08. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 64773

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur