CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Radio observations of Comet 9P/Tempel 1 before and after Deep Impact

N. Biver ; D. Bockelée-Morvan ; J. Boissier ; J. Crovisier ; P. Colom ; A. Lecacheux ; R. Moreno ; G. Paubert ; D.C. Lis ; M. Sumner ; U. Frisk ; Åke Hjalmarson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; Michael Olberg (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; Anders Winnberg (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; H.-G. Florén ; Aa. Sandqvist ; S. Kwok
Icarus Vol. 191 (2007), 2, p. 494-512.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-08. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 64755

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur