CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The high latitude low mass star forming region Cometary Globule 12: two compact cores and a C180 hot spot

L.K. Haikala ; M. Juvela ; J. Harju ; K. Lehtinen ; K. Mattila ; Michael Olberg (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; M. Dunke
In "Triggered Star Formation in a Turbulent ISM", eds. B.G. Elmegreen and J. Palous, Proceedings of the IAU 2, Symposiunm 237, August 2006, Prague Vol. 237 (2007), DOI: 10.1017/S1743921307002086, p. 420.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-01-08. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 64722

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur