CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Thermoplastic properties of oxidised starch

Mats Thunwall (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Vanda Kuthanova ; Antal Boldizar (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Mikael Rigdahl (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Nordic Polymer Days 2005 p. 65-66. (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: starch, processing, mechanical properties, viscosityDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 6470

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur