CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Pigment-filled polymer coatings on paperboard

Thomas Schuman (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Anders Karlsson ; Johan Larsson ; Magnus Wikström ; Mikael Rigdahl (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Nordic Polymer Days 2005 p. 46. (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: polymers, coating, paper, printing, barrier propertiesDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 6469

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur