CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On advanced fluid modelling of drift wave turbulence

Jan Weiland (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori) ; A. Zagorodny ; V. Zasenko
Recent Research Developments in Plasma Physics Vol. 1 (2007), p. 209.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-08.
CPL Pubid: 64687

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori (2005-2010)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur