CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Distribution of H13CN in the Circumstellar Envelope around IRC+10216

Fredrik L. Schöier (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; D. Fong ; J.H. Bieging ; D.J. Wilner ; K. Young ; T. Hunter
The Astrophysical Journal Vol. 670 (2007), 1, p. 766-773.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-08. Senast ändrad 2009-01-13.
CPL Pubid: 64683

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur