CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Predictive simulations of toroidal momentum transport at JET

Annika Eriksson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori) ; Hans Nordman (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori) ; Pär Strand (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori) ; Jan Weiland (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori) ; T Tala ; E Asp ; G Corrigan ; C Giroud ; M de Greef ; I Jenkins ; H.C.M. Knoops ; P Mantica ; K.M. Rantamäki ; P.C. de Vries ; K.-D. Zastrow
Plasma Phys. Control Fusion Vol. 49 (2007), p. 1931.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-08. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 64682

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori (2005-2010)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur