CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Relationships between gloss, surface texture and colour of injection moulded pigmented plastics

Ingrid Arino (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Ulf Kleist ; Mikael Rigdahl (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Nordic Polymer Days 2005 p. 33. (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: polymers, gloss, colour, surface topography, injection mouldingDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 6468

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur