CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Voltage Stabilisers for XLPE in High Voltage Applications

Villgot Englund (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Thomas Hjertberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Ramona Huuva (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik)
ICSD´07 , IEEE International Conference on Solid Dielectrics p. 203 - 206 . (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-01-08. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 64679

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)
Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Polymerkemi
Elektroteknik
Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur