CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Wave-induced loads and ship motions

Lars Bergdahl (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2008. - 167 s.
[Rapport]

Nyckelord: wave loads, ship motion, wave and response statistics


ISSN 1652-9162Denna post skapades 2008-01-08. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 64648