CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Film blowing of thermoplastic starch

Mats Thunwall (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Vanda Kuthanova ; Antal Boldizar (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Mikael Rigdahl (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Carbohydrate Polymers Vol. 71 (2008), p. 583-590.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Film blowing, Mechanical properties, Plasticizer, Starch, Thermoplastic starchDenna post skapades 2008-01-08. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 64642

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik
Övrig teknisk materialvetenskap

Chalmers infrastruktur