CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

THE SELF-ORGANISATION REVISITED-A CRITICAL VIEW ON CONTEMPORARY MANUFACTURING ORGANISATION IN SWEDISH INDUSTRY

Peter Almström (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Tillverkningsteknik) ; Adrian Murgau (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Tillverkningsteknik)
Swedish Production Seminar (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-01-08. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 64641

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Tillverkningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Produktionsteknik

Chalmers infrastruktur