CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Productivity Potential Assessment of the Swedish Manufacturing Industry

Peter Almström (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Tillverkningsteknik) ; Anders Kinnander (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Tillverkningsteknik)
Proceedings from the 1st Swedish Production Symposium (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-01-08. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 64640

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Tillverkningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Produktionsteknik

Chalmers infrastruktur