CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Phytate degradation by micro-organisms in synthetic media and pea flour

Mattias Fredrikson (Institutionen för livsmedelsvetenskap) ; Thomas Andlid (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; A Haikara ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
Journal of Applied Microbiology Vol. 93 (2002), 2, p. 197-204.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-07. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 64624

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för livsmedelsvetenskap (1900-2003)
Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Kemi
Biologiska vetenskaper

Chalmers infrastruktur