CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Organic acids influence iron uptake in the human epithelial cell line Caco-2

Susan Salovaara (Institutionen för livsmedelsvetenskap) ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; Thomas Andlid (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
Journal of Agricultural and Food Chemistry Vol. 50 (2002), 21, p. 6233-6238.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-07. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 64622

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för livsmedelsvetenskap (1900-2003)
Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Kemi
Biologiska vetenskaper
Cell- och molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur