CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Prolonged transit time through the stomach and small intestine improves iron dialyzability and uptake in vitro

Susan Salovaara (Institutionen för livsmedelsvetenskap) ; Marie Alminger (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; Charlotte Eklund-Jonsson (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; Thomas Andlid (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
Journal of Agricultural and Food Chemistry Vol. 51 (2003), 17, p. 5131-5136.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2008-01-07. Senast ändrad 2015-09-04.
CPL Pubid: 64621

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för livsmedelsvetenskap (1900-2003)
Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Kemi
Biologiska vetenskaper

Chalmers infrastruktur