CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Combined Impact of pH and Organic Acids on Iron Uptake by Caco-2 Cells

Susan Salovaara (Institutionen för livsmedelsvetenskap) ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; Thomas Andlid (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
Journal of Agricultural and Food Chemistry Vol. 51 (2003), 26, p. 7820-7824.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-07. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 64620

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för livsmedelsvetenskap (1900-2003)
Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Kemi
Biologiska vetenskaper
Kemi

Chalmers infrastruktur