CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simulation of DQW GaInNAs laser diodes

J.J. Lim ; R. MacKenzie ; S. Sujecki ; Eric Larkins ; Mahdad Sadeghi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Nanotekniklaboratoriet) ; Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Yong Qiang Wei (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Johan S. Gustavsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; P. Melanen ; Pekko Sipilä ; Peteri Uusimaa ; A.A. George ; Peter Smowton
IET Optoelectronics Vol. 1 (2007), p. 259.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-07. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 64611