CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Engineering the optical properties of VCSELs using surface structures

Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Proc. International Symposium on VCSELs and Integrated Photonics, Dec. 2007, Tokyo, Japan (2007)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-07. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 64598

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Fotonik

Chalmers infrastruktur