CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High performance 1.3 µm dilute nitride edge emitting lasers

Mihail Dumitrescu ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Yong Qiang Wei (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Larkins Eric ; Peteri Uusimaa ; Klaus Schultz ; Markus Pessa
Proc. IEEE Annual International Semiconductor Conference, October 2007, Romania (2007)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-07. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 64597

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Fotonik

Chalmers infrastruktur