CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experimental study of current damages in bearings

Martin Edvall (Institutionen för material- och tillverkningsteknik) ; Mattias Fyhrman (Institutionen för material- och tillverkningsteknik) ; Göran Lindsten ; Jörgen Blennow (Institutionen för material- och tillverkningsteknik) ; Torbjörn Thiringer (Institutionen för energi och miljö, Elteknik)
Proceedings of the Third International Conference on Advances in Processing, Testing and Application of Dielectric Materials (0324-9441). p. 141-146. (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-01-07. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 64558

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik (2005-2017)
Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elektronisk mät- och apparatteknik
Elektroteknik
Elektrofysik
Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur