CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

60 GHz Single-Chip Front-End MMICs and Systems for Multi-Gbps Wireless Communication

Sten E. Gunnarsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Camilla Kärnfelt (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Herbert Zirath (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Rumen Kozhuharov (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Dan Kuylenstierna (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Christian Fager (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Arne Alping ; Paul Hallbjörner
IEEE Journal of Solid-State Circuits Vol. 42 (2007), 5, p. 1143 – 1157.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-07. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 64557

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Mixers and Multifunctional MMICs for Millimeter-Wave Applications