CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A 60 GHz Compact Single-Chip Sub-Harmonically Pumped Receiver MMIC

Sten E. Gunnarsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Mattias Ferndahl (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Herbert Zirath (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
2007 European Microwave Integrated Circuits Conference (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-01-07. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 64548

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Mixers and Multifunctional MMICs for Millimeter-Wave Applications