CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A General Catalogue of 6.7 GHz Methanol Masers. I. Data

M.R. Pestalozzi ; V. Minier ; Roy Booth (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi)
Astronomy & Astrophysics Vol. 432 (2005), p. 737-742.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 6453

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur