CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A tool for productive and environmentally efficient food production management

Karin Östergren ; Johanna Berlin ; Björn Johansson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Barbro Sundström ; Johan Stahre (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Anne-Marie Tillman (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Book of abstracts European Conference of Chemical Engineering (ECCE-6) Copenhagen 16-20 September 2007 (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-01-07. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 64529

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)
Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Produktionsteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur