CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A dynamic simulation tool for a productive and environmentally efficient food production

Johanna Berlin ; Karin Östergren ; Björn Johansson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Johan Stahre (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Barbro Sundström
Proceedings from the 5th International Conference LCA in Foods 25-26 April 2007, Gothenburg, Sweden (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-01-07. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 64526

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)

Ämnesområden

Produktionsteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur