CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of nutrient starvation on the cellular composition and metabolic capacity of Saccharomyces cerevisiae

Eva Albers (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Christer Larsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik) ; Thomas Andlid (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; MC Walsh ; Lena Gustafsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik)
Applied Environmental Microbiology Vol. 73 (2007), 15, p. 4839-4848.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-07. Senast ändrad 2016-01-12.
CPL Pubid: 64478

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik (2005-2007)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur